Chi tiết sản phẩm

ORING CORD

Liên hệ

Oring Cord là sợi oring theo cuộn. Thông số đường kính sợi Oring chuẩn, cắt đường kính vòng Oring theo yêu cầu.