Phốt chữ V – V Ring (V Seal)

Liên hệ

Cung cấp vật liệu NBR và FKM theo yêu cầu thiết kế của khách hàng.