Phớt chắn dầu NOK các loại

Liên hệ

  • Phớt chắn dầu NOK type TC
  • Phớt chắn dầu NOK type S
  • Phớt chắn dầu NOK type T (TC, TB)
  • Phớt chắn dầu NOK type V
  • Phớt chắn dầu NOK type TCK
  • Phớt chắn dầu NOK type K
  • Phớt chắn dầu NOK type T4

Môi trường hoạt động: dầu, mỡ, nước

Hãng sx: NOK