Phớt chắn dầu NOK TC

Liên hệ

Đường kính trục: 4mm – 670mm
Đường kính ngoài: 10mm – 720mm
Vật liệu: Nitrile (NBR), Viton (FKM)

Môi trường hoạt động: dầu, mỡ, nước

Hãng sx: NOK