Oring, O/X RING

Liên hệ

Oring là vòng O tròn, làm bằng cao su hoặc vật liệu đàn hồi. Oring có hiệu quả chống bụi tốt, đóng kín ổn định, thích hợp dùng cho bụi nhiều.